Blogs Powered by Trendolizer

“El valencià pot ser considerat com a llengua, ya que replega els quatre components de la mateixa”

Trending story found on culturavalencianasite.wordpress.com
LLENGUA, DIALECTE. EL CAS VALENCIÀ AUTOR: CHIMO LANUZA ¡Quantes voltes s’ha discutit si el valencià es llengua o si es dialecte! Oficialment ve sent considerat dialecte per motius historics. Pero ¿…
[Source: culturavalencianasite.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments