Blogs Powered by Trendolizer

Hvor skal man legge ordene?

Trending story found on silverfokz.wordpress.com
Hvor skal man legge ordene?
Ja vel. Dette er langt: Tål det! Vi har gnåla og ropt og skreket og gjort en innsats, noen en større innsats enn andre fordi vi er ulike og noen har skills i forskjellige retninger mens andre har h…
[Source: silverfokz.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments