Blogs Powered by Trendolizer

Kā top bērnu grāmata — ideja, dizains, druka, finanses — mazā zemes ĀBECE

Trending story found on medium.com
Kā top bērnu grāmata — ideja, dizains, druka, finanses — mazā zemes ĀBECE
Īsam ievadam. Mazā zemes ĀBECE ir maza burtu grāmata, kura veidota no krāsainām un garšīgām lietām, kuras izaudzējamas tepat Latvijas zemē…
[Source: medium.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments