Blogs Powered by Trendolizer

Jong Meisje klopt ’s nachts op de Deur…

Trending story found on zevenkamp.wordpress.com
Jong Meisje klopt ’s nachts op de Deur…
In het kader van de al een tijd lopende politie actie aangaande babbeltrucs, bij deze één die een buurtbewoner mee heeft gemaakt; Een paar weekjes geleden klopte er, ’s nachts rond 2 uur, een…
[Source: zevenkamp.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments