Blogs Powered by Trendolizer

Om det här med vila, eller ”ska man verkligen få sitta vid datorn hela dagen”???

Trending story found on munderbar.wordpress.com
Om det här med vila, eller ”ska man verkligen få sitta vid datorn hela dagen”???
Grejen är att mental/psykisk vila är olika saker för olika människor. Några vilar i träning, till exempel. Medan andra människor gör åt psykisk energi så fort de ska koordinera sina rörelser. Några…
[Source: munderbar.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments