Blogs Powered by Trendolizer

Rubliw

Trending story found on woutervanheiningen.wordpress.com
Rubliw
Versvorm . De Rubliw (Wilbur achterstevoren) is een kleine, speelse versvorm, bedacht door de Engelsman Richard Wilbur. De naam is echter afkomstig van Lewis Turco. Het is een negenregelig, jambisc…
[Source: woutervanheiningen.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments