Blogs Powered by Trendolizer

Lögner, historieförfalskning och tom retorik av Löfven inför EP-valet

Trending story found on tommyhansson.wordpress.com
Lögner, historieförfalskning och tom retorik av Löfven inför EP-valet
Stefan Löfven, Heléne Fritzon och Hans Dahlgren vid Socialdemokraternas upptaktsmöte inför EP-valet. Statsminister Stefan Löfven (S) har angivit tonen för vilken nivå Socialdemokraterna tänkt lägga…
[Source: tommyhansson.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments