Blogs Powered by Trendolizer

Le Guin: Kitapları metalaşmadan kurtarmak üzerine – Maria Popova

Trending story found on dunyadanceviri.wordpress.com
Le Guin: Kitapları metalaşmadan kurtarmak üzerine – Maria Popova
İnsanların insan kaynaklı her güce direnmesi ve onu değiştirmesi mümkündür. Direniş ve değişim çoğu zaman sanatta başlar. En çok da bizim sanatımız, sözcüklerin sanatında. Leo Tolstoy, gençliğinde …
[Source: dunyadanceviri.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments