Blogs Powered by Trendolizer

Adéu al somriure del Món de Reus

Trending story found on elmondereus.wordpress.com
Adéu al somriure del Món de Reus
La vida val la pena viure-la quan tens la sort d’haver conegut gent com la Rosa Maria Mauri que ens ha deixat durant aquestes últimes hores. Era una de les motles saludades del Món de Reus. Havíem …
[Source: elmondereus.wordpress.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments