Blogs Powered by Trendolizer

Orgaanroof en moordpartijen op Oeigoeren door regime China

Trending story found on link.medium.com
Orgaanroof en moordpartijen op Oeigoeren door regime China
Na een gelekte video, waarin Oeigoeren in Chinese concentratiekampen te zien zijn, kwam het bericht van een panel van experts en activisten…
[Source: link.medium.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments