Blogs Powered by Trendolizer

Med kjæledyr som gissel

Trending story found on medium.com
Med kjæledyr som gissel
Gjennom flere år har ansatte på Vest-Agder Krisesenter erfart at kvinnemishandling og dyremishandling kan være to sider av samme sak…
[Source: medium.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments